Email: info@jeas.cz
Nonstop dispečink
724 096 663
Poptávka
A World Wide Distributor Of Solar Supplies
Request A Detailed Solar Estimate for Your Home

Receive an accurate quote within 3-5 days when you fill out the form on this page. Ideal for people who are ready to start the design and buying process today.

Obchodní záležitosti
724 332 477

We will get back to you within 24 hours, or call us everyday, 09:00 AM - 12:00 PM. Or you can send us Email info@cmssuperheroes.com

Poslat poptávku

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
• V sobotu 23.9.2023 od 8:00 do 14:00 hod. z důvodu opravy potrubí pitné vody dojde k přerušení dodávky teplé užitkové vody do objektů SŠŘaS Smetanova 66 a bytového domu Smetanova 63.
• Ve dnech 09.10.2023 až 11.10.2023 bude přerušena distribuce plynu a bude přerušena dodávka tepla a teplé užitkové vody v BD Střelecká 7 a MŠ Střelecká 14

X