Email: info@jeas.cz
Nonstop dispečink
724 096 663
Energetický manažer města
Energetický management přináší úspory energií

Energetický management spočívá v měření spotřeby energie. Jde o sběr a analýzu dat, jejich vyhodnocování, návrh a následnou realizaci úsporných opatření.

Díky profesionálnímu energetickému managementu trvale zlepšujeme energetickou hospodárnost objektů. Kromě tepla se zabýváme i dalšími energiemi a médii. Vyhodnocujeme data týkající se energií získaná z našich měření a nastavujeme úsporná opatření.

Hledáme efektivní řešení v oblasti energií pro každý konkrétní objekt. Centrální on-line dispečink a sběr dat o spotřebě energií a jejich vyhodnocování nám pomáhá nastavit odpovídající procesy.

Úspora elektrické energie, plynu nebo vody je to, co nás zajímá.

Certifikace ISO 50001 - Systémy hospodaření s energií.

2022-03-15-10-16-26-CZ7_7916

Od března 2022 je naše společnost energetickým manažerem města Jablonec nad Nisou. Postupně od roku 2021 přebíráme do majetku či správy zdroje v městských objektech - školách, školkách, bytových domech, ale i sportovních zařízeních. Modernizujeme jejich technologie, připojujeme na centrální dispečink a nastavujeme konkrétní opatření.

Sběr a vyhodnocování dat
Návrh energeticky úsporných projektů
Využití obnovitelných zdrojů
Dálkové vytápění
Teplo v soustavě CZT dodáváme moderními podzemními rozvody z 20 blokových plynových kotelen s minimální přenosovou ztrátou. Ideální řešení pro SVJ a bytová družstva.
Správa kotelen
Do správy převezmeme vaši areálovou či domovní kotelnu včetně veškerého servisu, revizí i nákupu plynu. A nemusíte být ani na trase dálkového vytápění. Vaše SVJ nebo bytové družstvo má o starost méně.
Profesionální servis
Kotelny dálkově monitorujeme nonstop. Naši technici zasahují ihned, často dříve, než zákazník závadu zaznamená. Zajišťujeme kompletní údržbu a servis. Pro komerční areály, SVJ a bytová družstva.
Ekologie
Do výroby energie zapojujeme kogenerační jednotky a fotovoltaické panely. Vyrábíme teplo a elektrickou energii blíže místům spotřeby, což snižuje emise škodlivin a přenosové ztráty.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
• V sobotu 23.9.2023 od 8:00 do 14:00 hod. z důvodu opravy potrubí pitné vody dojde k přerušení dodávky teplé užitkové vody do objektů SŠŘaS Smetanova 66 a bytového domu Smetanova 63.
• Ve dnech 09.10.2023 až 11.10.2023 bude přerušena distribuce plynu a bude přerušena dodávka tepla a teplé užitkové vody v BD Střelecká 7 a MŠ Střelecká 14

X