Email: info@jeas.cz
Nonstop dispečink
724 096 663
Energetický manažer města
Energetický management přináší úspory energií

Energetický management spočívá v měření spotřeby energie. Jde o sběr a analýzu dat, jejich vyhodnocování, návrh a následnou realizaci úsporných opatření.

Díky profesionálnímu energetickému managementu trvale zlepšujeme energetickou hospodárnost objektů. Kromě tepla se zabýváme i dalšími energiemi a médii. Vyhodnocujeme data týkající se energií získaná z našich měření a nastavujeme úsporná opatření.

Hledáme efektivní řešení v oblasti energií pro každý konkrétní objekt. Centrální on-line dispečink a sběr dat o spotřebě energií a jejich vyhodnocování nám pomáhá nastavit odpovídající procesy.

Úspora elektrické energie, plynu nebo vody je to, co nás zajímá.

Certifikace ISO 50001 - Systémy hospodaření s energií.

2022-03-15-10-16-26-CZ7_7916

Od března 2022 je naše společnost energetickým manažerem města Jablonec nad Nisou. Postupně od roku 2021 přebíráme do majetku či správy zdroje v městských objektech - školách, školkách, bytových domech, ale i sportovních zařízeních. Modernizujeme jejich technologie, připojujeme na centrální dispečink a nastavujeme konkrétní opatření.

Sběr a vyhodnocování dat
Návrh energeticky úsporných projektů
Využití obnovitelných zdrojů
Dálkové vytápění
Teplo v soustavě CZT dodáváme moderními podzemními rozvody z 20 blokových plynových kotelen s minimální přenosovou ztrátou. Ideální řešení pro SVJ a bytová družstva.
Správa kotelen
Do správy převezmeme vaši areálovou či domovní kotelnu včetně veškerého servisu, revizí i nákupu plynu. A nemusíte být ani na trase dálkového vytápění. Vaše SVJ nebo bytové družstvo má o starost méně.
Profesionální servis
Kotelny dálkově monitorujeme nonstop. Naši technici zasahují ihned, často dříve, než zákazník závadu zaznamená. Zajišťujeme kompletní údržbu a servis. Pro komerční areály, SVJ a bytová družstva.
Ekologie
Do výroby energie zapojujeme kogenerační jednotky a fotovoltaické panely. Vyrábíme teplo a elektrickou energii blíže místům spotřeby, což snižuje emise škodlivin a přenosové ztráty.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLA
•Vlaštovčí 24, 26, 28, 30 ,32 od pondělí 26.9.2022 od 8:00
do úterý 27.9.2022 do 18:00
PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLA - HAVÁRIE Z90 B. Němcové:
• Od středy 21.9.2022 do pátku 23.9.2022 - B. Němcové 3
• B.Němcové 21 do pátku 23.9.2022 do 12:00 hod

X