Email: info@jeas.cz
Nonstop dispečink
724 096 663
Dokumenty ke stažení

Obchodní a technické podmínky

Obchodní a technické podmínky (účinné od 1. 4. 2022)

Obchodní a technické podmínky - dodatek č. 1

Certifikáty

ISO 50001

Certifikát systému řízení energetického managementu

Další dokumenty

Energetická politika JE a. s.

EnMS
Systém managementu hospodaření s energií JE a. s.

Etický kodex JE

Reklamační řád - pitná voda

Podávání informací o kvalitě pitné vody

Přitápění mimo topnou sezonu - formulář

Náklady spojené se změnou zdroje tepla

• Od 20.5.od 9:00 do 24.5.2024 do 16:00 hod.- Z důvodu propojení nového potrubí dojde k přerušení dodávky tepla na vytápění - do objektů B.Němcové 38,40 (aktualizace: vzhledem k technickým potížím termín prodloužen).

X