Email: info@jeas.cz
Nonstop dispečink
724 096 663
Představení společnosti
Dodáváme jisté teplo i v nejisté době
1 GJ
Roční dodávka tepla
1 m
Teplovodů
1
Vytápěných domácnosti
Jsme stabilní akciová společnost, dlouhodobě patříme k lídrům teplárenského trhu v regionu a od roku 2013 jsme ve 100% vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.

Provozujeme soustavu centrálního zásobování teplem (CZT) v Jablonci nad Nisou, ale naše služby v oblasti servisu a správy kotelen včetně dodávek plynu poskytujeme i v Liberci nebo Rychnově u Jablonce nad Nisou. Spolupracujeme se SVJ a bytovými družstvy. Naši zákaznickou síť neustále rozšiřujeme.

Vážíme si dobrých vztahů se stávajícími i potenciálními zákazníky, ale i s našimi zaměstnanci. Jsme žádaným zaměstnavatelem i respektovanou společností, která podporuje město a region, kde podniká.

10 úspěšných let JE
Konec komína Brandl (2021)
Loučení s párou (2014)
Našimi odběrateli jsou primárně bytová družstva či společenství vlastníků jednotek (SVJ) v bytových domech, kde zásobujeme teplem a teplou vodou na 4 tisíce domácností.

Naše služby ale také využívají školy, školky, sportovní zařízení nebo komerční subjekty či průmyslové areály. Operujeme nejen v Jablonci nad Nisou, ale i v Liberci a v Rychnově nad Nisou.

2022-03-15-10-38-36-CZ7_7957

Dálkové teplo z naší soustavy je klíčovým řešením pro „zelenou“ budoucnost. Proto ve spolupráci s ČEZ Energo postupně budujeme na našich zdrojích kogenerační jednotky, jejichž provoz přispívá k optimalizaci provozu celé soustavy. Jako pilotní projekt na našich zdrojích také spouštíme fotovoltaické elektrárny. Spolupracujeme se SVJ a bytovými družstvy, městskými i komerčními organizacemi.

Efektivní výroba a distribuce tepla
Ochrana životního prostředí
Orientace na obnovitelné zdroje a zelenou energetiku
Kotelna
Dálkové vytápění
Teplo v soustavě CZT dodáváme moderními podzemními rozvody z 20 blokových plynových kotelen s minimální přenosovou ztrátou. Ideální řešení pro SVJ a bytová družstva.Správa kotelen
Správa kotelen
Do správy převezmeme vaši areálovou či domovní kotelnu včetně veškerého servisu, revizí i nákupu plynu. A nemusíte být ani na trase dálkového vytápění. Vaše SVJ nebo bytové družstvo má o starost méně.


Servis
Profesionální servis
Kotelny dálkově monitorujeme nonstop. Naši technici zasahují ihned, často dříve, než zákazník závadu zaznamená. Zajišťujeme kompletní údržbu a servis. Pro komerční areály, SVJ a bytová družstva.


Životní prostředí
Ekologie
Do výroby energie zapojujeme kogenerační jednotky a fotovoltaické panely. Vyrábíme teplo a elektrickou energii blíže místům spotřeby, což snižuje emise škodlivin a přenosové ztráty.Představenstvo společnosti

Ing. Petr Roubíček

 Předseda představenstva

Petr Cironis

Místopředseda představenstva

Ing. Štěpán Matek

Člen představenstva

Ing. Boris Pospíšil

Člen představenstva pověřený řízením společnosti

Mgr. Jaroslav Šída

Člen představenstva 

Dozorčí rada

Ing. Stanislav Říha

Předseda

Ing. Jarmila Valešová

Ing. Filip Svoboda

Historie Jablonecké energetické sahá do 19. století
2022
Zapojení prvních fotovoltaických panelů – zdroj B. Němcové

2021
Odstřel komína a likvidace areálu Brandl

2020
Instalace a spuštění zkušebního provozu 5 kogeneračních jednotek – ČEZ Energo

2019
Stěhování dispečinku a administrativy do nových prostor, opuštění areálu na Brandlu

2016
Projekt revitalizace SZTE II. etapa – vybudování a napojení 18 nových zdrojů, ukončení provozu záložního parního kotle na Brandlu

2015
Projekt revitalizace SZTE I. etapa – vybudování a napojení 5 nových zdrojů

2014
Příprava na revitalizaci - studie proveditelnosti revitalizace SZTE (ENESA), instalace záložního zdroje na Brandlu

2013
Město Jablonec nad Nisou kupuje akcie od MVV Energie CZ a. s., a stává se tak jediným vlastníkem. Teplárna mění jméno na Jablonecká energetická a. s. (JE)

1995
Město prodává většinu akcií teplárny Severočeské teplárně Most. Nová společnost se jmenuje JTR, a. s. Později se JTR stává součastí německého holdingu MVV Energie

1995
Teplárna včetně rozvodů se bezúplatným převodem stává majetkem města (do r. 1995 byla teplárna ve vlastnictví státu, po Sametové revoluci v r. 1989 docházelo postupně k privatizaci státního majetku)

1986
Úspěšné dokončení nové výtopny zvané Nový Brandl

1891
Za působení starosty Adolfa Posselta postavilo město elektrárnu na Nise u Brandlu. Součástí budovy se kromě vodní elektrárny časem staly i plynárna a uhelná výtopna. Odtud bylo teplo ve formě nízkotlaké vodní páry rozváděno parní sítí do oblasti centra města a Žižkova vrchu. Později přibyly další: výtopna podniku LIAZ v Rýnovicích vytápěla kromě průmyslového areálu také sídliště Mšeno a výtopna Bižuterie v Jabloneckých Pasekách zásobovala i sídliště Šumava

• Ke dni 31.5.2024 ukončujeme topnou sezónu. Děkujeme za Vaši přízeň.

X