Email: info@jeas.cz
Nonstop dispečink
724 096 663
Naši lidé

Vedení společnosti

Ing. Boris Pospíšil

Člen představenstva
pověřený řízením společnosti

Tel. 483 359 833
E-mail: boris.pospisil@jeas.cz

Mgr. Jaroslav Šída

Manažer energetických projektů

Tel. 739 289 342
E-mail: jaroslav.sida@jeas.cz

Ing. Martin Kočí

Manažer obchodu a projektů

Tel. 724 332 477
Tel. 483 359 842
E-mail: martin.koci@jeas.cz

Ing. Jan Suchánek

Manažer ekonomického oddělení

Tel. 602 408 146
Tel. 483 359 827
E-mail: jan.suchanek@jeas.cz 

Daniel Hrdlička

Manažer technického oddělení
vedoucí zdrojů

Tel. 602 471 071
Tel. 483 359 850
E-mail: daniel.hrdlicka@jeas.cz

Petra Třesková

Office manager

Tel. 777 466 729
Tel. 483 359 833
E-mail: petra.volkova@jeas.cz

Markéta Hozová

Mluvčí společnosti

Tel. 777 025 101
E-mail: press@jeas.cz

Obchodní oddělení, projekty

Petra Hujerová

Referent obchodu

Tel. 773 738 964
Tel. 483 359 828
E-mail: petra.hujerova@jeas.cz

Ekonomický úsek a HR

Dagmar Kočí

Účetní

Tel. 724 048 181
Tel. 483 359 840
E-mail: dagmar.koci@jeas.cz

Kateřina Grolmusová

Účetní

Tel. 483 359 838
E-mail: katerina.grolmusova@jeas.cz

Technický úsek

Milada Žváčková

Ekolog/laborant

Tel. 602 737 391
Tel. 483 359 817
E-mail: milada.zvackova@jeas.cz

Ing. František Fleischmann

Vedoucí rozvodů sítě

Tel. 606 686 663
Tel. 483 359 849
E-mail: frantisek.fleischmann@jeas.cz

Ing. Lucie Šálková

Správce inženýrských sítí
(vyjádření k projektové dokumentaci) 

Tel. 602 471 067
Tel. 483 359 823
E-mail: lucie.salkova@jeas.cz

Představenstvo společnosti

Ing. Petr Roubíček

 Předseda představenstva

Petr Cironis

Místopředseda představenstva

Ing. Štěpán Matek

Člen představenstva

Ing. Boris Pospíšil

Člen představenstva
pověřený řízením společnosti

Mgr. Jaroslav Šída

Člen představenstva 

Dozorčí rada

Ing. Stanislav Říha

Předseda

Ing. Jarmila Valešová

Ing. Filip Svoboda

• Od 20.5.od 9:00 do 24.5.2024 do 16:00 hod.- Z důvodu propojení nového potrubí dojde k přerušení dodávky tepla na vytápění - do objektů B.Němcové 38,40 (aktualizace: vzhledem k technickým potížím termín prodloužen).

X