Email: info@jeas.cz
Nonstop dispečink
724 096 663
Cílem JE pro rok 2022 je opět zelená energie

Jablonecká energetická (JE) úspěšně pokračuje v rozvoji společnosti v duchu zelené energetiky. Kogenerační jednotky instalované v minulém roce chce městská společnost brzy doplnit o další a v plánu je i zapojení fotovoltaiky. Teplárna se tak drží trendu nízkých emisí a obnovitelných zdrojů a snaží se jít ekologičtějším směrem.

Kogenerační jednotky

V polovině loňských letních prázdnin uvedla JE ve spolupráci s ČEZ ESCO, která kogenerace zainvestovala a provozuje, do provozu 5 kogeneračních jednotek na 4 místech v Jablonci nad Nisou. Jednotky pak ve zbytku roku vyrobily celkem 39 000 GJ tepla. Plány Jablonecké energetické ale pokračují i letos. V roce 2022 JE totiž ve spolupráci s ČEZ ESCO chystá zavedení nové kogenerační jednotky u zdroje v Mechové ulici.

A jaká je výhoda kogenerací? Jejich výhoda spočívá ve výrobě tepla a elektřiny s vyšší účinností než třeba v uhelných elektrárnách, a navíc mohou sloužit i jako záložní zdroj energie. Další velkou výhodou je jejich umístění. Vzhledem k tomu, že jsou jednotky blízko místům spotřeby, se omezují ztráty energie a má to i pozitivní dopad na emise škodlivin. 

Zavedením kogenerací se jablonecká teplárna posunula vpřed směrem k zelenějším zítřkům a v rámci zelené energie byla skupinou ČEZ dokonce označena za jedničku v ČR.

Fotovoltaika

Po této dobré zkušenosti zkouší Jablonecká energetická zapojit do systému i fotovoltaiku. V současnosti je již nainstalováno 27 panelů na zdroji v ulici B. Němcové a s jejich zapojením se počítá v prvním čtvrtletí letošního roku. Předpokládaná roční výroba je téměř 10 tisíc kW elektrické energie, která bude využita k vlastní spotřebě a předehřevu teplé vody připravované ve zdroji Z9. 

„Nejedná se o takové množství energie, aby nějak zásadně ovlivnilo hospodaření, ale je to první instalace fotovoltaiky v našich podmínkách a naším cílem je získat zkušenosti pro další rozvoj v oblasti zelené energetiky,” vysvětluje Boris Pospíšil. Zároveň jablonecká teplárna již podala předběžné přihlášky do dotačních programů na fotovoltaiku. „Předpokládáme, že bychom mohli využít plochou střechu městské haly nebo bazénu a dalších objektů,” dodává Pospíšil.

Sdílet tento článek
kotelna_v_brezove_ulici
Previous post
Jablonecká energetická zvyšuje ceny tepla pouze kosmeticky
Next post
Dezinfekce rozvodů teplé vody
surface-fresh-water-with-splashes

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLA A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
• Z důvodu havárie potrubí dojde k přerušení dodávky tepla v ulici B.Němcové 38,40,46 v úterý 21.3.2023 od 7:00 hod do 15:00 hod.
• Přerušení dodávky teplé užitkové vody dojde ve SŠŘaS Smetanova 66 a v bytovém domě Smetanova 63 v pátek 24.3.2023 od 15:00 do 18:30 hodin.

X