Email: info@jeas.cz
Nonstop dispečink
724 096 663
Jablonecká energetická nabízí jistotu

Ačkoli situace na trhu s energiemi je velmi složitá a těžko předvídat, jak se bude dál vyvíjet, přinášíme vám, našim odběratelům a zákazníkům, dobré zprávy. Stále více se ukazuje, že prozíravost našeho majitele, tedy města Jablonce, v otázkách teplárenství se vyplácí. Jablonecká energetická, jako provozovatel soustavy centrálního zásobování teplem v Ja­blonci, tak může i v této nejisté době nabízet jisté teplo a v rámci možností minimalizovat dopady cen komodit na odběratele.

Kromě blokových a areálových kotelen provozujeme nyní pět kogeneračních jednotek a letos jsme uzavřeli smlouvu na vybudování další u zdroje v Mechové. Na projektu kogene­račních jednotek jsme začali spolu s městem a ČEZ ESCO pracovat už před šesti lety. Koge­nerace jsme uvedli do provozu vloni, jen chvíli předtím, než začaly ceny stoupat. I to byl jeden z faktorů, který nám umožnil ochránit vás před velkým zdražením v době, kdy je spotřeba tepla nejvyšší. K navýšení cen jsme přistoupili až od dubna. I toto, necelé 30% zdražení oproti minulému roku, je ve srovnání s okolním trhem z těch mírnějších.

Kogenerační jednotky zužitkovávají odpadní energii k ohřevu teplé vody. Veškerá teplá voda, kterou dodáváme našim zákazníkům, se tedy vyrábí z odpadního tepla. Jedná se o ekologické řešení, ale hlavně se to vyplatí. Obojí je v této komplikované době zásadní. Zabývat se úsporami je nutnost.

Další zefektivnění výroby tepla si slibujeme od malých fotovoltaických elektráren, které plánujeme využít zejména ke snížení nákladů na energie na našich a městských objektech, ale nejen tam. Zatím jsme v přípravné fázi. Nejde všechno hned, ale budeme-­li postupovat krok za krokem, výsledky se brzy dostaví. Stejně jako v případě kogeneračních jednotek.

Význam centrálního zásobování teplem v Ja­blonci nad Nisou opět roste. Od posledního čtvrtletí 2021 se k nám vrací zejména bytové domy, které se v době temna jabloneckého teplárenství před 10 lety odpojovaly. Stabilita městské společnosti je pro ně jistotou, čehož si velmi vážíme.

Vaše důvěra nás velmi těší a uděláme vše pro to, aby vám bylo doma dobře.

Ing. Boris Pospíšil

člen představenstva JE a.s.  pověřený vedením společnosti

Sdílet tento článek
surface-fresh-water-with-splashes
Previous post
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody (27. 5.)
Next post
Máme pro vás nové číslo magazínu!
Titulka - printscreen
Kotelna v květu?I tak by se tahle rychlá fotka dala nazvat.📌A jestli vás zajímá, jak vypadá moderní kotelna s kogenerační jednotkou, přijďte se podívat ve čtvrtek 25. dubna odpoledne k nám do zdroje v ulici Josefa Hory u Kauflandu.🤝My tam budem! ... See MoreSee Less
Zobrazit na Facebooku

• 30.4.2024 (7:30-19:00 hod.) - plánované přerušení elektrické energie - přerušení dodávky tepla a teplé vody do objektů Mechová 1 až 7, Mládí 1 až 15, Palackého 36 až 46, Čelakovského 4, Mozartova 2 až 20, Pobřežní 15 až 21, U Kostela 17-19.
• 30.4.2024 (7:30-19:00 hod.) - plánované přerušení elektrické energie - přerušení dodávky tepla a teplé vody do objektů MŠ Mechová 10, ZŠ Mozartova 22, ZŠ Arbesova, DPS Palackého 63-65, ZŠ Mozartova 24.

X