Email: info@jeas.cz
Nonstop dispečink
724 096 663
Jablonecká energetická od 1. září zvyšuje ceny 

 Jablonecká energetická (JE) je přes veškerou snahu a nastavená úsporná opatření nucena od 1. 9. 2022 zvýšit ceny za teplo a teplou užitkovou vodu (TUV) dodávanou v rámci CZT v Jablonci nad Nisou. Společnost již v rámci úsporných opatření snížila teplotu dodávané TUV o 5 ºC. Zákazníkům také nabízí úpravu parametrů vytápění. Pro lepší srovnání a větší transparentnost rovněž nově zavádí přepočet ceny na kWh, což umožňuje jednoduché porovnání ceny u různých komodit a dodavatelů.

“V posledních měsících se nám dařilo maximálně eliminovat dopad zdražujících energií na konečnou cenu tepla a teplé vody. Díky dobrému hospodaření společnosti jsme měli možnost navýšení částečně pokrýt z našich vlastních prostředků. Situace na trhu s plynem se ale vyvíjí tak dramaticky, že jsme nyní bohužel nuceni přistoupit k dalšímu, tentokrát výraznějšímu, zdražení,” říká předseda představenstva JE a. s. Ing. Milan Kouřil. Od 1. září odběratelé zaplatí za GJ o cca 1200 Kč více než dosud.

Státní podporu zahrne JE do vyúčtování, jakmile bude jasno

I Jablonecká energetická počítá s avizovanou státní podporou pro odběratele dálkového vytápění. Jakmile bude k dispozici prováděcí vyhláška, okamžitě připraví vyúčtování pro své zákazníky v souladu s příslušným nařízením.  

Jablonečtí vidí možnosti úspor v inteligentní regulaci a obnovitelných zdrojích

Nespoléháme ale jen na státní podporu,” říká Boris Pospíšil, člen představenstva pověřený vedením společnosti. “Zaměřili jsme se na inteligentní regulaci výroby a distribuce tepla, podnikli jsme v tomto smyslu úsporné kroky a např. jsme snížili teplotu dodávané teplé užitkové vody o 5 ºC. Do budoucna půjdeme cestou obnovitelných zdrojů energie,” dodává Pospíšil. 

Cílem Jablonecké energetické je snížení závislosti na plynu, čehož chce ve spolupráci s městem Jablonec nad Nisou, které je 100% vlastníkem společnosti, dosáhnout postupnou výstavbou a budování moderních obnovitelných zdrojů, které doplní stávající plynové zdroje. Časový horizont postupného zavádění nových opatření se odhaduje na pět let. 

Regulovat teplo mohou sami odběratelé

Jablonecká energetická nabízí svým koncovým odběratelům, že přizpůsobí topné křivky právě jejich potřebám, protože právě odběratelé mohou regulovat koncovou teplotu nejlépe. Jedná se o změnu časových plánů vytápění, např. noční útlumy. V tom případě je potřeba se v domě či odběrovém místě dohodnout a následně kontaktovat obchodní oddělení JE. 

 

Jablonecká energetická – ceny v roce 2022

Jablonecká energetická v roce 2022 navyšovala ceny postupně tak, aby co nejvíce zmírnila dopady na své odběratele. Tentokrát upravuje ceny potřetí. Od 1. ledna došlo ke zvýšení o 16,7 %. Za GJ tak domácnosti podle tarifu platily 681 nebo 699 Kč. Po uplynutí tepelně nejnáročnějších měsíců přistoupila městská teplárna k dalšímu navýšení. Od 1. dubna byla ceníková cena za GJ 876 nebo 899 Kč dle typu tarifu. Zatím nejviditelnější zdražení čeká odběratele dálkově dodávaného tepla a teplé užitkové vody od 1. září, kdy v tarifu R1 zaplatí 2136,10 Kč/GJ, resp. 7,69 Kč/kWh a v tarifu R2 2083,32 Kč/GJ, resp. 7,50 Kč/kWh. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH 10 %.

Sdílet tento článek
Titulka - printscreen
Previous post
Máme pro vás nové číslo magazínu!
Next post
Žádost o úsporný tarif
Přispíváme k čistšímu ovzduší v Jablonci nad Nisou 💪V centru města zmizel další komín a knihovna je v dobrých rukou, co se dodávek tepla a teplé vody týká.Starou dožilou kotelnu z roku 1998 jsme totiž nahradili předávací stanicí a budovu knihovny jsme připojili na teplovod naší sítě centrálního zásobování teplem. Můžeme si tak odškrtnout další položku na seznamu zrekonstruovaných a optimalizovaných městských kotelen ✅ ... See MoreSee Less
Zobrazit na Facebooku
Ze starého nové, funkční, pěkné, výkonnější! To umíme a přesně to děláme!Během léta jsme zrekonstruovali kotelny v městských bytových domech v Rybářské ulici:✅ dva kondenzační kotle 2 x 80 kW✅kompletní výměna technologie a rozvodů ✅ dálkový dohled + automatický odečet měřidel✅ rozdělovač topných větví včetně regulace✅odkouření✅ nový zásobník na teplou vodu ... See MoreSee Less
Zobrazit na Facebooku

• 4.12.2023 (mezi 8:00-15:00 hod.) - plánované čištění nádrže - odstavení posilovacích čerpadel - dodávka pitné vody o sníženém výstupním tlaku v objektech Čelakovského 1,3,5,7,9 a DPS Palackého 63,65.

X