Email: info@jeas.cz
Nonstop dispečink
724 096 663
JE přistupuje zodpovědně nejen ke svým odběratelům

V červnu začne ČEZ Energo ve spolupráci s Jabloneckou energetickou budovat přístavbu pro novou kogenerační jednotku a akumulační nádrž jako součást stávající kotelny v Mechové ulici v Jablonci. Ve čtvrtek 30. května JE uspořádala přímo na místě den otevřených dveří, aby obyvatele sídliště seznámila s plánovanými úpravami.

Členové vedení i zaměstnanci Jablonecké energetické (JE) spolu se zástupci ČEZ Energo a Kanceláře architekta města zájemcům převážně z okolních domů představili nejen stávající technologii, ale seznámili je také s novou podobou bývalého výměníku, v němž se kotelna nachází. 

Vnímáme společenskou odpovědnost

„Uvědomujeme si, že jakákoli stavební činnost, která se v sídlišti děje, je pro obyvatele nepříjemná a zasahuje do jejich komfortu. Rozhodli jsme se proto uspořádat setkání, na kterém lidem představíme budoucí podobu celého objektu, ale také vysvětlíme, co se bude dít během letních měsíců a jaká omezení mohou čekat. Vzájemná komunikace je pro nás důležitá. Záleží nám na tom, aby se lidem v Jablonci žilo dobře bez ohledu na to, zda jsou našimi odběrateli nebo ne,“ vysvětluje záměr společnosti Petr Roubíček, předseda představenstva Jablonecké energetické.

„Jsme si také vědomi své společenské odpovědnosti, proto jsme přizvali ke spolupráci Kancelář architekta města. Její členové se vyjádřili k plánovým technickým objektům a navrhli vhodné urbanistické řešení,“ pokračuje Jaroslav Šída, manažer energetických projektů JE. Lidé si tak mohli na panelech před kotelnou prohlédnout vizualizace budoucí podoby a popovídat s vedoucí Kanceláře architekta města (KAM) Pavlínou Müllerovou. 

Pavlína Müllerová z KAM diskutuje o nové podobě kotelny s návštěvnicí

Na humanizaci technických objektů včetně zelených ploch společnost plánuje uvolnit 2,5 až 3 miliony korun. Přístavba s kogenerační jednotkou zčásti zakryje kovová treláž, po níž se budou pnout popínavé rostliny. Výsadbu zeleně i nového trávníku plánuje JE po skončení stavebních prací. 

Hlavní stavební práce by se měly odehrát během prázdnin, s instalací se počítá na podzim. Počet parkovacích míst nové objekty nijak neovlivní. Pokud dojde na nějaká dopravní omezení, tak pouze na dobu nezbytně nutnou, například instalace akumulační nádrže o objemu 80 m3 si vyžádá jeřáb, ale během jednoho dne by mělo být hotovo. 

Výstavba kogenerační jednotky se, bohužel, neobejde bez krátkých a vždy dopředu oznámených odstávek v dodávkách tepla a teplé vody. I v těchto případech půjde pouze o dobu nezbytně nutnou. 

JE dlouhodobě klade důraz na zelenou energii

Instalace kogenerační jednotky vyplývá z celkové koncepce JE, která spočívá ve zvyšování efektivity a optimalizace výroby, a snižování závislosti na plynu v podobě využití obnovitelných nebo alternativních zdrojů. ČEZ Energo ve spolupráci s JE v Jablonci nad Nisou již vybudoval a provozuje celkem pět kogeneračních jednotek, které výrazně přispívají k dekarbonizaci teplárenství ve městě. KGJ Mechová bude šestou instalací. Její parametry jsou shodné s KGJ Březová, která byla instalovaná mezi prvními v roce 2020. Další KGJ jsou součástí technologií v kotelnách Liberecká, B. Němcové a J. Hory.

Předpokládaný jmenovitý výkon KGJ Mechová: tepelný výkon 1207 kW, elektrický výkon 999 kW.

V souladu s projektem komunitní energetiky JE na střeše stávající kotelny instaluje cca 40 fotovoltaických panelů o výkonu cca 18 MWp. 

„V obou případech uplatníme zkušenosti z předešlých instalací. Výsledkem bude účinnější a efektivnější výroba tepla a teplé vody a stabilizace ceny tepla pro koncového zákazníka,“ konstatuje Martin Kočí, manažer obchodu a projektů JE. Kapacita staronového zdroje v Mechové ulici je dostatečná. Noví zájemci o připojení k naší soustavě centrálního zásobování teplem se mohou hlásit.  

Návštěvníci kotelny se zajímali i o stávající technologie

Co znamená KGJ, FVE a MWp?

Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla, což má ekonomické i environmentální výhody. Kogenerační jednotku, zkráceně KGJ, tvoří spalovací motor uzpůsobený pro spalování plynu. Motor je napojený na generátor, který vyrábí elektrickou energii. Ta se spotřebovává v místě výroby nebo putuje do sítě. Motor i generátor produkují teplo, které systém chlazení odvádí přes výměník do topného systému nebo ohřívá vodu. Využití zdroje energie je tak oproti klasickým elektrárnám efektivnější a s maximální účinností a nižším dopadem na životní prostředí.

FVE je zkratka pro fotovoltaiku, tedy přeměnu sluneční energie na energii elektrickou. Fotovoltaická elektrárna na střeše kotelny zajistí část energie pro vlastní spotřebu zdroje, tedy chod kotlů a čerpadel a případně pro ohřev teplé vody. 

MWp (megawat peak) je jednotka výkonu solárního panelu v bodě maximálního výkonu za standardních podmínek. 

Sdílet tento článek
Nová kotelna s tepelným čerpadlem v atletické hale ušetří až polovinu nákladů.
Previous post
Máme první kotelnu s tepelným čerpadlem na ohřev vody
Next post
Setkali jsme se s řediteli škol i školek
Setkání s řediteli škol a školek Jablonec nad Nisou
Dálkovým odečtem energií šetříme nejen čas, ale také peníze. Jak? 👉Postupně zavádíme start-upový systém Smart metering u městských objektů. Veškeré výstupy z elektroměrů, plynoměrů a vodoměrů se sbíhají v jednom společném inteligentním datovém úložišti, které umožňuje našim odborníkům všechna data vyhodnocovat a také optimálně nastavit spotřebu. 📈 Případné nezvyklé výkyvy nebo havárie jsou zaznamenány on-line a naši dispečeři a technici tak můžou okamžitě jednat. 💪 Naším cílem je monitorovat v Jablonci 400 odběrných míst. Potenciál pro úsporu nákladů za elektřinu i vodu na městském majetku je až desítky milionů korun ročně. ... See MoreSee Less
Zobrazit na Facebooku
Jak budeme modernizovat kotelnu v ulici Mechová? 👀👇 ... See MoreSee Less
Zobrazit na Facebooku

• Ke dni 31.5.2024 ukončujeme topnou sezónu. Děkujeme za Vaši přízeň.

X