Email: info@jeas.cz
Nonstop dispečink
724 096 663
Jablonecká energetická se úspěšně rozvíjí už 10 let

Přechod z topení párou na moderní plynové kotelny, využití moderních technologií včetně kogeneračních jednotek a fotovoltaických elektráren v dálkovém vytápění. To je jen několik úspěchů, kterých Jablonecká energetická za dobu své desetileté existence dosáhla.

Jablonecká energetická a. s. (JE) vznikla v roce 2013 odkupem většinového podílu akcií tehdejší společnosti JTR statutárním městem Jablonec nad Nisou, které je dosud 100% vlastníkem společnosti. Vedení města tehdy řešilo vyhrocenou situaci. Ceny za teplo v Jablonci nad Nisou byly nejvyšší v republice a dožilá soustava centrálního zásobování (CZT) dimenzovaná na vysoké odběry technologické páry hrozila rozpadem. Město teplárnu v červenci roku 2013 odkoupilo od většinového vlastníka MVV Energie CZ a. s. s motivací situaci zklidnit, stabilizovat snížením ceny za teplo a zachránit rozpadající se síť.

Záměr se podařil a výsledkem je stabilní teplo za konkurenceschopné ceny pro více než třetinu jabloneckých domácností, městských organizací i soukromých subjektů.  

Začalo to snížením ceny

Na podzim 2013 „nová“ společnost JE prošla náročným procesem nastavení nových účetních a ekonomických systémů, datových a ICT sítí. Bylo ji také potřeba stabilizovat po personální stránce. Od ledna 2014 společnost snížila ceny za GJ tepla téměř o 300 Kč na 689,- kč/GJ vč. DPH a nastavila cenu pro odběratele jako jednosložkovou.  Nově se zúčtovacím obdobím stal kalendářní rok, dosud to bylo období kopírující topnou sezónu.

Nižší cena a intenzivní komunikace celého procesu pomohly udržet síť odběratelů a znovu pozvolna získávat ztracenou důvěru Jablonečanů v centrální zásobování teplem.

Revitalizace přinesla další zlevnění

Paralelně s procesy uvnitř společnosti se po technické stránce začala připravovat revitalizace celého systému. To spočívalo mimo jiné ve zpracování projektové dokumentace, procesu výběrového řízení na zhotovitele pro první i druhou etapu, a v neposlední řadě jednání s plynaři o posílení kapacity středotlakého plynu, což bylo pro celý projekt klíčové. V Jablonci v roce 2013 nebyl dostatek plynu pro drobné odběratele, bylo potřeba posílit síť.

Na konci roku 2014 došlo k odstavení výtopny v Rýnovicích a pořízení tzv. „letního“ kotle na Brandl, který umožnil zásobování párou až do přepojení posledního zákazníka. Samotná revitalizace spočívala v řízeném rozpadu soustavy na blokové plynové kotelny. Probíhala ve dvou etapách v letech 2015-2016 a přinesla další výrazný pokles ceny tepla pro koncové zákazníky. (Po skončení I. etapy klesla cena tepla na cca 650 Kč/GJ a po II. etapě na cca 570 Kč/GJ.)

Kogenerace přispívají ke stabilizaci systému

Od roku 2020 provozujeme ve spolupráci s ČEZ Energo ve svých čtyřech zdrojích celkem pět kogeneračních jednotek o celkovém výkonu 2,6 MW. Zbytkové teplo, které v nich vzniká při výrobě elektrické energie, využíváme k provozu zdrojů a také k ohřevu teplé užitkové vody. V příštích měsících je naplánováno vybudování další kogenerační jednotky o výkonu 1 MW ve zdroji Mechová.

Síť odběratelů se rozšiřuje

Jablonecká energetická dnes, v roce 2023, dodává teplo a teplou vodu v objemu 190 tisíc GJ do více než čtyř tisíc jabloneckých domácností, desítek organizací, škol a průmyslových areálů. Síť odběratelů se stále pozvolna rozšiřuje, ať už se vracejí původní zákazníci někdejší JTR nebo se jedná o nové odběratele, kteří hledají stabilitu. Jsme energetickým manažerem města a držitelem certifikátu ISO 50001 pro oblast energetiky.

Odstřel komínu byl událostí roku

Nová moderní společnost velký průmyslový areál nepotřebuje a o budoucím uvolnění prostoru na Brandlu v Jablonci nad Nisou a jeho dalším využití se na radnici i v teplárně hovořilo už při zahájení první etapy revitalizace. K likvidaci opuštěného a již nepotřebného areálu došlo v roce 2021. Odstřel 162 m vysokého komínu, kterému předcházel happening pro veřejnost, byl nejsledovanější událostí roku. V roce 2022 došlo také k demolici výtopny v Jabloneckých Pasekách, která byla mimo provoz už od roku 2002.

Ambiciózní projekt vyšel

„S odstupem deseti let, hodnotím projekt odkupu, následné revitalizace a celkově přístup Jablonce a jeho představitelů jako inovativní a unikátní v porovnání s ostatními statutárními městy. A to jak z pohledu technologického, tak z pohledu ekonomického,“ konstatuje Pavel Spilka, konzultant a poradce v oboru energetiky a teplárenství ze společnosti Loyd Group s. r. o. Právě on byl od léta 2013 do prosince 2014 najatým krizovým manažerem Jablonecké energetické pro klíčové období převzetí společnosti a přípravy ambiciózního projektu revitalizace.

Čísla:

Náklady na pořízení teplárny

Kupní cena společnosti byla v roce 2013 202 milionů. Částku 150 milionů jako výnos ze společnosti město získalo v rámci snížení základního kapitálu, na kterém se oba akcionáři smluvně dohodli. Za odkup statutární město Jablonec nad Nisou zaplatilo 62,6 milionů korun z rozpočtové rezervy.

Revitalizace CZT v Jablonci nad Nisou v číslech

  1. etapa 2015
  • Počet domácností: 1 650
  • Celková investice: 95 milionů Kč
  • Financování: dotace EU, vlastní prostředky
  • Dodavatel stavby: Tenza, a.s.
  1. etapa 2016
  • Počet domácností: 2 250
  • Celková investice: 130 milionů Kč
  • Financování: dotace EU, vlastní prostředky
  • Dodavatel stavby: Tenza, a.s.

Podíl RWE na revitalizaci – 35 milionů Kč na posílení kapacity plynu a vybudování přípojek

Energetickou krizi se podařilo ustát, mohli jsme zlevnit zpětně

„Rok 2022 byl nejen pro nás výzvou, abychom ustáli krizi, která vznikla na světových trzích s plynem díky světovému konfliktu na Ukrajině. Cenovou politiku jsme stavěli tak, abychom naše zákazníky co nejvíce ochránili. Díky našim ekonomickým úsporným opatřením se nám podařilo tržní riziko vysokých cen plynu až do března roku 2022, tedy v době nejvyšších spotřeb, přenést na sebe a zákazníky nezatížit. Následně jsme i my byli nuceni ceny zvýšit. Od 2023 jsme si ceníky nastavili na vládní zastropovanou cenu a díky dobrým nákupům se nám podařilo tuto cenu výrazně snížit.  Proto jsme mohli v červnu 2023 na představenstvu rozhodnout o zpětném snížení ceny za teplo od 1. 1. 2023,“ shrnuje cenové turbulence minulého roku ředitel společnosti JE Boris Pospíšil. Udržet konkurenceschopnou cenu považujeme  za jednu ze svých priorit.

Budoucnost je i ve fotovoltaice

Ačkoli soustava zásobování v teplem v Jablonci je primárně založená na zemním plynu, nevyhýbáme se ani možnostem, které nabízejí obnovitelné zdroje. V letošním roce spustila JE projekt komunitní energetiky založený na fotovoltaice. Předpokládáme instalaci fotovoltaických panelů na střechy městský budov o výkonu cca 3 MWp. V současné době probíhají předběžné konzultace pro výběrové řízení na dodavatele. S instalací začneme pravděpodobně příští rok.

Více k projektu komunitní energetiky zde.

Sdílet tento článek
Fotovoltaika - komunitní energetika
Previous post
Předběžné tržní konzultace k projektu FVE
Next post
Ceny tepla v roce 2024 stoupnou minimálně
Ceny tepla pro rok 2024 stoupnou minimálně
Dálkovým odečtem energií šetříme nejen čas, ale také peníze. Jak? 👉Postupně zavádíme start-upový systém Smart metering u městských objektů. Veškeré výstupy z elektroměrů, plynoměrů a vodoměrů se sbíhají v jednom společném inteligentním datovém úložišti, které umožňuje našim odborníkům všechna data vyhodnocovat a také optimálně nastavit spotřebu. 📈 Případné nezvyklé výkyvy nebo havárie jsou zaznamenány on-line a naši dispečeři a technici tak můžou okamžitě jednat. 💪 Naším cílem je monitorovat v Jablonci 400 odběrných míst. Potenciál pro úsporu nákladů za elektřinu i vodu na městském majetku je až desítky milionů korun ročně. ... See MoreSee Less
Zobrazit na Facebooku
Jak budeme modernizovat kotelnu v ulici Mechová? 👀👇 ... See MoreSee Less
Zobrazit na Facebooku

• Ke dni 31.5.2024 ukončujeme topnou sezónu. Děkujeme za Vaši přízeň.

X